Orddeling av opprettholding

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet opprettholding? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

opp-rett-hol-ding

Siste orddelinger av dette språket