Orddeling av porøsitetssimulator

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet porøsitetssimulator? Ordet kan bli delt i 8 deler, som vist under.

po--si-tets-si-mu-la-tor

Siste orddelinger av dette språket