Orddeling av rentepapirene

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet rentepapirene? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

rente-pa-pi-re-ne

Siste orddelinger av dette språket