Orddeling av ressursinnsparing

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet ressursinnsparing? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

res-surs-inn-spa-ring

Siste orddelinger av dette språket