Orddeling av saueslakting

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet saueslakting? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

saue-slak-ting

Siste orddelinger av dette språket