Orddeling av selvladegevær

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet selvladegevær? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

selv-lade-ge-vær

Siste orddelinger av dette språket