Orddeling av snapse

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet snapse? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sna-pse

Siste orddelinger av dette språket