Orddeling av trykksakstandard

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet trykksakstandard? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

trykk-sak-stan-dard

Siste orddelinger av dette språket