Orddeling av utpantninger

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet utpantninger? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ut-pant-nin-ger

Siste orddelinger av dette språket