Orddeling av utrykning

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet utrykning? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ut-ryk-ning

Siste orddelinger av dette språket