Orddeling av velstandsnivåene

Lurer du på hvor du skal dele det Norske ordet velstandsnivåene? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

vel-stands-ni--ene

Siste orddelinger av dette språket