Orddeling av ligar

Lurer du på hvor du skal dele det Portugisiske ordet ligar? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

li-gar

Siste orddelinger av dette språket