Orddeling av filmregissör

Lurer du på hvor du skal dele det Svenske ordet filmregissör? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

film-re-gis-sör

Siste orddelinger av dette språket