Orddeling av fyraårig

Lurer du på hvor du skal dele det Svenske ordet fyraårig? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

fy-ra-å-rig

Siste orddelinger av dette språket