Orddeling av tungkörd

Lurer du på hvor du skal dele det Svenske ordet tungkörd? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

tung-körd

Siste orddelinger av dette språket