Orddeling av Differenzial

Lurer du på hvor du skal dele det Tyske ordet Differenzial? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

Dif-fe-ren-zi-al

Siste orddelinger av dette språket