Orddeling av Jasager

Lurer du på hvor du skal dele det Tyske ordet Jasager? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Ja-sa-ger

Siste orddelinger av dette språket