Orddeling av Wimpfener

Lurer du på hvor du skal dele det Tyske ordet Wimpfener? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Wimp-fe-ner

Siste orddelinger av dette språket