Orddeling av allerdings

Lurer du på hvor du skal dele det Tyske ordet allerdings? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

al-ler-dings

Siste orddelinger av dette språket