Orddeling av augenbrauenstift

Lurer du på hvor du skal dele det Tyske ordet augenbrauenstift? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

au-gen-brau-en-stift

Siste orddelinger av dette språket