Orddeling av falzmarke

Lurer du på hvor du skal dele det Tyske ordet falzmarke? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

falz-mar-ke

Siste orddelinger av dette språket