Orddeling av glühfadentyp

Lurer du på hvor du skal dele det Tyske ordet glühfadentyp? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

glüh-fa-den-typ

Siste orddelinger av dette språket