Orddeling av glaziologisch

Lurer du på hvor du skal dele det Tyske ordet glaziologisch? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

gla-zio-lo-gisch

Siste orddelinger av dette språket