Orddeling av gramnegativ

Lurer du på hvor du skal dele det Tyske ordet gramnegativ? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

gram-ne-ga-tiv

Siste orddelinger av dette språket