Orddeling av isolationistisch

Lurer du på hvor du skal dele det Tyske ordet isolationistisch? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

iso-la-tio-nis-tisch

Siste orddelinger av dette språket