Orddeling av jordan

Lurer du på hvor du skal dele det Tyske ordet jordan? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

jor-dan

Siste orddelinger av dette språket