Orddeling av karfreitagsnachmittag

Lurer du på hvor du skal dele det Tyske ordet karfreitagsnachmittag? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

kar-frei-tags-nach-mit-tag

Siste orddelinger av dette språket