Orddeling av kryokonservieren

Lurer du på hvor du skal dele det Tyske ordet kryokonservieren? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

kryo-kon-ser-vie-ren

Siste orddelinger av dette språket