Orddeling av papi

Lurer du på hvor du skal dele det Tyske ordet papi? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

pa-pi

Siste orddelinger av dette språket