Orddeling av passionswerkzeug

Lurer du på hvor du skal dele det Tyske ordet passionswerkzeug? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

pas-si-ons-werk-zeug

Siste orddelinger av dette språket