Orddeling av plasmaphysiker

Lurer du på hvor du skal dele det Tyske ordet plasmaphysiker? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

plas-ma-phy-si-ker

Siste orddelinger av dette språket