Orddeling av reliefplatte

Lurer du på hvor du skal dele det Tyske ordet reliefplatte? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

re-li-ef-plat-te

Siste orddelinger av dette språket