Orddeling av rizinusstrauch

Lurer du på hvor du skal dele det Tyske ordet rizinusstrauch? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ri-zi-nus-strauch

Siste orddelinger av dette språket