Orddeling av untertunneln

Lurer du på hvor du skal dele det Tyske ordet untertunneln? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

un-ter-tun-neln

Siste orddelinger av dette språket