Orddeling av Panamanian

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Panamanian? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Pana-man-ian

Synonym av Panamanian:

adj Panamanian, Central American country, Central American nation
noun Panamanian, Central American

Siste orddelinger av dette språket