Orddeling av arteriolar

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet arteriolar? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

ar-te-ri-o-lar

Synonym av arteriolar:

adj artery, arteria, arterial blood vessel

Siste orddelinger av dette språket