Orddeling av divisive

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet divisive? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

di-vi-sive

Definisjon av divisive:

1.
Dissenting (especially dissenting with the majority opinion)

Synonym av divisive:

adj dissentious, factious, discordant

Siste orddelinger av dette språket