Orddeling av divisor

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet divisor? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

di-vi-sor

Definisjon av divisor:

1.
One of two or more integers that can be exactly divided into another integer
What are the 4 factors of 6?
2.
The number by which a dividend is divided

Synonym av divisor:

noun factor, integer, whole number
noun number

Siste orddelinger av dette språket