Orddeling av downslope

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet downslope? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

downs-lope

Synonym av downslope:

noun descent, declivity, fall, decline, declination, declension, slope, incline, side

Siste orddelinger av dette språket