Orddeling av gerbil

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet gerbil? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

ger-bil

Definisjon av gerbil:

1.
Small Old World burrowing desert rodent with long soft pale fur and hind legs adapted for leaping

Synonym av gerbil:

noun gerbille, rodent, gnawer, gnawing animal

Siste orddelinger av dette språket