Orddeling av hoodlum

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet hoodlum? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

hood-lum

Definisjon av hoodlum:

1.
An aggressive and violent young criminal

Synonym av hoodlum:

noun hood, goon, punk, thug, tough, toughie, strong-armer, criminal, felon, crook, outlaw, malefactor

Siste orddelinger av dette språket