Orddeling av impale

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet impale? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

im-pale

Definisjon av impale:

1.
Pierce with a sharp stake or point
Impale a shrimp on a skewer
2.
Kill by piercing with a spear or sharp pole
The enemies were impaled and left to die

Synonym av impale:

verb transfix, empale, spike, pierce, thrust
verb stake, kill

Siste orddelinger av dette språket