Orddeling av impartation

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet impartation? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

im-par-ta-tion

Synonym av impartation:

noun conveyance, imparting, transmission

Siste orddelinger av dette språket