Orddeling av inadvertency

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet inadvertency? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

in-ad-ver-ten-cy

Definisjon av inadvertency:

1.
The trait of forgetting or ignoring your responsibilities

Synonym av inadvertency:

noun unmindfulness, heedlessness, inadvertence, attentiveness

Siste orddelinger av dette språket