Orddeling av instanter

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet instanter? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

in-stan-ter

Siste orddelinger av dette språket