Orddeling av jewel

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet jewel? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

jew-el

Definisjon av jewel:

1.
A precious or semiprecious stone incorporated into a piece of jewelry
2.
A person who is as brilliant and precious as a piece of jewelry
3.
Adorn or decorate with precious stones
Jeweled dresses

Synonym av jewel:

noun gem, precious stone, jewelry, jewellery
noun gem, person, individual, someone, somebody, mortal, human, soul
verb bejewel, decorate, adorn, grace, ornament, embellish, beautify

Siste orddelinger av dette språket