Orddeling av penicillia

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet penicillia? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

peni-cil-lia

Siste orddelinger av dette språket