Orddeling av sheathe

Prøver du å orddele sheathe? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

sheathe

Definisjon av sheathe:

1.
Cover with a protective sheathing
Sheathe her face
2.
Enclose with a sheath
Sheathe a sword
3.
Plunge or bury (a knife or sword) in flesh

Synonym av sheathe:

verb cover
verb envelop, enfold, enwrap, wrap, enclose
verb immerse, plunge

Siste orddelinger av dette språket