Orddeling av unbrace

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet unbrace? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

un-brace

Definisjon av unbrace:

1.
Undo the ties of
They untied the prisoner
2.
Remove from tension
3.
Remove a brace or braces from

Synonym av unbrace:

verb untie, unlace, undo
verb relax, unbend
verb weaken
verb remove, take, take away, withdraw

Siste orddelinger av dette språket