Orddeling av unwinking

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet unwinking? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

un-wink-ing

Siste orddelinger av dette språket